Przejdź do treści

Regulamin konkursu

 1. Europejski Półfinał Konkursu VKIBC 2024 jest otwarty dla młodych tancerzy całej Europy, studentów i absolwentów (zawodowych tancerzy) państwowych i prywatnych szkół tańca. Nagrodą jest zakwalifikowanie do finału konkursu VKIBC 2024 w Nowym Yorku.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów, w dwóch kategoriach wykonawczych oraz czterech kategoriach wiekowych.
 3. Kategorie wykonawcze:
  – taniec klasyczny/neoklasyczny (wariacja z repertuaru klasycznego/neoklasycznego w dowolnej redakcji, zaakceptowanej przez komisję jurorską w pierwszym etapie konkursu)
  – taniec współczesny bez ograniczeń stylu (solo, duet, grupa – maksymalnie do 6 osób).
 4. Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w jednej lub obu kategoriach wykonawczych.
 5.  Każda konkurencja podlega osobnej ocenie wystawionej przez jury konkursu.
 6. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
  9-11 lat,
  12-14 lat,
  15 – 17 lat,
  18- 26 lat.
 7. Zalecamy wybranie utworu tanecznego dostosowanego do uczestnika:
  – w przypadku repertuaru klasycznego – wariacji nie przewyższającej poziomu technicznego wykonawcy
  – w przypadku tańca współczesnego – choreografii (muzyki) o treści adekwatnej do wieku tancerza.
  Uczestnicy/ich nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za prawa autorskie do wybranej choreografii i muzyki. Dzieła neoklasyczne należą do kategorii taniec klasyczny.  
 8. Ogólna ocena uczestników konkursu będzie składać się ze średniej punktów wszystkich sędziów komisji jurorskiej, wystawionych za poziom techniczny oraz indywidualność sceniczną tancerza. Ocena nie podlega negocjacjom ze strony uczestników konkursu i nie jest udostępniana publicznie.
 9. Pierwszy etap konkursu odbywa się na podstawie nagrania audio-video (fragmentu choreografii w przypadku tańca współczesnego lub jednej wariacji klasycznej/neoklasycznej). Czas każdej prezentacji nie może przekraczać 3 minut.
 10. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 stycznia 2024 roku.
 11. Materiał audio-video należy dołączyć do karty zgłoszenia.
 12. Opłata za udział w jednej kategorii wynosi 250 zł / 55 euro. W przypadku udziału w dwóch kategoriach opłata wynosi 400 zł / 90euro. Wpisowe należy wpłacić niezwłocznie na konto bankowe po wysłaniu karty zgłoszenia. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe:
  Fundacja Michaiła Zubkowa
  ul. Powstańców Śląskich 1
  42-286 Koszęcin
  54 1020 1664 0000 3802 0691 8199 (PKO Bank Polski)
  Tytuł Przelewu: VKIBC – Imię i nazwisko uczestnika
 13. Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne akceptacji Regulaminu Konkursu. Uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na bezpłatne przekazanie praw autorskich Fundacji Michaiła Zubkowa w zakresie materiałów audio, fotograficznych, video i audio-video powstałych podczas konkursu w dniach 9 -10. 03. 2024 r. w celu zastosowania przekazu medialnego (np. transmisje telewizyjne, usługi online, zastosowania interaktywne). Fundacja Michaiła Zubkowa zastrzega sobie możliwość do przeniesienia praw do użytkowania na osoby trzecie w części lub w całości.
 14. Fundacja Michaiła Zubkowa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu rejestracyjnym on-line.
 15. Fundacja Michaiła Zubkowa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kontuzje w czasie trwania konkursu. Dorośli (rodzice lub nauczyciele) ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie lub szkody wyrządzone przez uczestników poniżej 18 roku życia.
 16. Uczestnicy konkursu o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostaną poinformowani drogą mailową w ciągu 21 dni (od otrzymanej karty zgłoszenia oraz wpłaty), jednak nie później niż do dnia 12 lutego 2024 roku.
 17. Drugi etap konkursu odbędzie w Operze Bałtyckiej w Gdańsku w dniach 9 – 10 marca 2024 roku:
  – Taniec klasyczny/neoklasyczny – 9.03.2024 r.
  – Taniec współczesny – 10.03.2024 r
 18. W  konkursowej prezentacji scenicznej tańca klasycznego, nie obowiązuje wykonanie repertuaru w kostiumie teatralnym, jednak wymagany jest strój, w którym dobrze widoczna jest sylwetka tancerza.
 19. Dopuszcza się używanie niezbędnych rekwizytów scenicznych. Ze względu na bezpieczeństwo publiczności oraz pozostałych uczestników konkursu zaleca się po zakończeniu prezentacji usunięcie ze sceny wszelkich rekwizytów.
 20. Do udziału w Finale Konkursu VKIBC, który odbędzie się w dniach 8 – 12.04.2004 r. w  Nowym Jorku, mogą zakwalifikować się uczestnicy biorący udział zarówno w jednej jak i w obu kategoriach wykonawczych.
 21. Organizatorzy konkursu nie ponoszą kosztów podróży uczestników biorących udział w konkursie.
 22. Każdy uczestnik półfinału VKIBC otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

  Dodatkowe nagrody półfinału:
  – Nagroda Valentina Kozlova Dance Foundation – Pokrycie kosztów akredytacji dla uczestnika finału konkursu VKIBC w Nowym Jorku (uczestnik koszty transportu pokrywa we własnym zakresie)
  – Stypendium Fundacji Michaiła Zubkowa – pokrycie kosztów warsztatów dla uczestnika II edycji warsztatów „Wave of Dance” w lipcu 2024 w Gdańsku (uczestnik koszty pobytu pokrywa we własnym zakresie)
  – Stypendium Joffrey Ballet School – pokrycie kosztów warsztatów dla uczestnika Summer intensives of the Joffrey Ballet School 2024.
  – Nagroda Dyrektora Polskiego Baletu Narodowego – tygodniowa rezydencja w PBN JUNIOR 2023/2024