Przejdź do treści

Cel Fundacji

Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie kultury i sztuki, szczególnie sztuki tańca w szerokim znaczeniu tego pojęcia.
Fundacja działa na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych zdrowych oraz niepełnosprawnych.
Szczególną opieką obejmuje dzieci i młodzież z terenów wiejskich oraz grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym mniejszości narodowe.
Fundacja jest ukierunkowana na integrację międzynarodową. W tym obszarze propaguje twórczą działalność zarówno artystów profesjonalnych jak
i artystów amatorów poprzez inicjowanie i organizację przedsięwzięć artystycznych takich jak przeglądy, festiwale, konkursy, konferencje,
a także widowiska plenerowe. W zakresie podnoszenia kompetencji społecznych Fundacja prowadzi teoretyczne i praktyczne szkolenia w formie kursów
i warsztatów z dziedziny tańca, teatru, sztuk plastycznych, muzyki, filmu, fotografii, rękodzieła artystycznego.
Ponadto poprzez organizację wszelkiego rodzaju imprez związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją Fundacja realizuje swój cel
jakim jest promocja zdrowego stylu życia.

Misja fundacji

Podnosić znaczenie i wartość Tańca, jako zjawiska historyczno-kulturowego w powszechniej świadomości
oraz opinii publicznej polskiego społeczeństwa od strony tak wiedzy jak i praktyki.
Propagować Polską kulturę taneczną na arenie międzynarodowej.Wejdź na nasz Fanpage i sprawdź nad czym aktualnie pracujemy