Przejdź do treści

Regulamin warsztatów – Wave of dance

6.07 – 13.07.2024 r.

1. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Dojazd na warsztaty jest na własny koszt uczestnika.
3. Warsztaty odbywają się w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny- Sobczak w Gdańsku przy Alei Legionów 3, 80-441 Gdańsk.
4. Warsztaty skierowane są dla tancerzy średnio-zaawansowanych oraz zaawansowanych.
5. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (od 13 roku życia)  w ramach kolonii organizowanej przez Fundację Michaiła Zubkowa.
6. Miejsca noclegowe znajdują się w Domu Tancerza w budynku Gdańskiej Szkoły Baletowej. Pokoje są w różnym standardzie – Noclegi są w pokojach 1/2/3/4 osobowych. Część pokoi posiada wspólną łazienkę. Za przydzielenie pokoi odpowiada organizator zgodnie z kolejnością zgłoszeń uczestników.
7. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 czerwca 2024 r.
8. W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną kartę kolonijną.
9. O przyjęciu zgłoszenia każdy uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora zgłoszenia (ilość miejsc jest ograniczona).
10. W ciągu 21 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu na warsztaty uczestnik musi wpłacić zaliczkę potwierdzającą rezerwację miejsca.
11.  Rejestracja uczestników warsztatów odbędzie się 6 lipca 2024 w godzinach 10:00-12:00. Osoby niepełnoletnie będą przejęte na kolonie oraz warsztaty wyłącznie w obecności opiekuna.
12. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich. Wejście osób postronnych na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą organizatora.
13. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć (filmowanie, robienie zdjęć). Filmy oraz zdjęcia będą wykonywane wyłącznie przez osobę wyznaczoną przez Fundację.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu warsztatów.
16. Organizator ma prawo do wcześniejszego usunięcia uczestnika z warsztatów, w przypadku niestosowania się do regulaminu – zakłócania przebiegu warsztatów, lekceważenie uwag pedagogów oraz organizatora.
17. Zaliczka podlega zwrotowi w uzasadnionych przypadkach (np. kontuzja). W przypadku rezygnacji po 31 maja 2024 r. organizator nie przewiduje zwrotu zaliczki/wpłaty.
18. W przypadku rezygnacji lub usunięcia uczestnika z warsztatów w trakcie ich trwania, wpłata nie podlega zwrotowi.

Harmonogram:
do 7 czerwca 2024 roku – przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty
do 9 czerwca 2024 roku – ostateczny termin płatności za warsztaty
do 13 czerwca 2024 roku – opublikowanie szczegółowego harmonogramu warsztatów
6 lipiec – 13 lipiec 2024 roku – czas trwania warsztatów (poglądowy program warsztatów)

Warsztaty – 2450 zł (ilość miejsc ograniczona)
– Warsztaty

Warsztaty + obiad – 2780 zł (ilość miejsc ograniczona)
– Warsztaty
– 8 obiadów

Pełny pakiet – 3500 zł (ilość miejsc ograniczona)
– Warsztaty
– opieka kolonijna
– 7 noclegów
– 7 śniadań
– 8 obiadów
– 8 kolacji

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

WPŁATY:
W ciągu 21 dni po otrzymaniu informacji o przyjęciu na warsztaty uczestnik musi wpłacić zaliczkę 600 zł potwierdzającą rezerwację miejsca jednak nie później niż do 9 czerwca 2024 r.

Pozostałą kwotę należy wpłacić do 9 czerwca 2024 roku

Organizator prosi o wpisanie tytułu przelewu zgodnie ze wzorem:
Warsztaty taneczne– Imię i nazwisko uczestnika

Nr konta bankowego:
Fundacja Michaiła Zubkowa
ul. Powstańców Śląskich 1
42-286 Koszęcin
54 1020 1664 0000 3802 0691 8199 (PKO Bank Polski)

Kontakt:
Fundacja Michaiła Zubkowa
e-mail: fundacjamz.com@gmail.com